Η είσοδος στην εφηβεία σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας ζωής. Τα συναισθήματα και τα προβλήματα ”χτυπάνε” κόκκινο. Η συμβολή ενός ειδικού ψυχολόγου είναι καθοριστικής σημασίας και σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη.Στο γραφείο πραγματοποιούνται συνεδρίες εφήβων με την εφαρμογή της

Γνωστικής Συμπεριφορικής κατεύθυνσης. Σε κάποιες περιπτώσεις η συνεργασία σε παιδοψυχίατρο είναι υψίστης σημασίας. Καλέστε στο 2316008434 για περισσότερες πληροφορίες.