1)Πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο

2)Ομάδες κοινωνικοποίησης για παιδιά ηλικίας 5-12

3)Πρόγραμμα για αδέρφια με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την επικοινωνίας

4)Playtherapy (θεραπευτικό παιχνίδι ) για παιδιά για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεκτίμησης

5) Θεραπευτικό παιχνίδι για παιδιά με διατροφικές διαταραχές, παιδιά που βίωσαν πρόσφατα κάποιο τραυματικό γεγονός πχ επώδυνο διαζύγιο κτλ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επισκεφτείτε το site https://www.psychology-playtherapy.gr/

ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2316008434.